فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – ماهی فروشی امکانیان

اطلاعات تماس :

خیابان ملت
خیابان ملت
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان ملت روبروي بازار ميلاد

تلفن: 32271939 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 13 و 16 الي 218 الي 13 و 16 الي 218 الي 13 و 16 الي 218 الي 13 و 16 الي 218 الي 13 و 16 الي 218 الي 13 و 16 الي 21تعطيل