فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – رستوران 2000

اطلاعات تماس :

خیابان سعدی
خیابان سعدی
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان سعدي روبروي فروشگاه فرهنگيان

تلفن: 6 - 32250085 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری11 الي 16 و 19 الي 22.3011 الي 16 و 19 الي 22.3011 الي 16 و 19 الي 22.3011 الي 16 و 19 الي 22.3011 الي 16 و 19 الي 22.3011 الي 16 و 19 الي 22.3019 الي 22.30