فروشگاه رفاه

لرستان _ پلدختر _ مرکز فروش کامپیوتر های دیجیتالی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ پلدختر _ میدان شهید بهشتی _ مرکز فروش کامپیوترهای دیجیتالی

تلفن: 32221076 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم اداری و کامپیوتر