فروشگاه رفاه

لرستان _ رومشگان چغابل _ فروشگاه فرش بازوند

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ رومشگان چغابل _ روبروی بانک کشاورزی _ فروشگاه فرش بازوند

تلفن: 36523429 - 09161594409 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2116 الی 21

گروه محصولات فروشگاه

  • پوشاك و منسوجات