فروشگاه رفاه

لرستان _‌ الیگودرز _‌ فروشگاه فرش نظری

اطلاعات تماس :

لرستانی
لرستانی
تهران
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ الیگودرز _‌ خیابان امام خمینی _‌ نرسیده به خیابان حجاب _‌ روبروی فروشگاه رفاه _‌ فرش نظری

تلفن: 42223341 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • پوشاك و منسوجات