فروشگاه رفاه

لرستان – نورآباد – نمایشگاه جهیزیه عروس

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ نورآباد _ خیابان شهید رجایی نبش میدان مطهری _ نمایشگاه جهیزیه عروس

تلفن: 37220444- 09166633524 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي