فروشگاه رفاه

آذربایجان شرقی – بناب – مرکز خرید هاریکا

اطلاعات تماس :

بناب
بناب
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: آذربایجان شرقی - بناب - خیابان امام خمینی - میدان یادبود - مرکز خرید هاریکا

تلفن: 37729333 0413

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 229 الي 13.30 و 16.30 الي 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني