فروشگاه رفاه

یزد – بهاباد – فروشگاه دهستانی

اطلاعات تماس :

بخش مرکزی شهرستان بهاباد
بخش مرکزی شهرستان بهاباد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: بهاباد - خیابان امام بعداز میدان سپاه

تلفن: 32470661 035

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 228 الی 13 - 16 الی 22تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي