فروشگاه رفاه

گیلان – رشت – فروشگاه ایران برک ۲

اطلاعات تماس :

گلسار
رشت
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: گیلان - رشت - گلسار نبش خیابان 93

تلفن: 33110260 013

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 14 ، 16 الی 21/308 الی 14 ، 16 الی 21/308 الی 13/30 ، 16 الی 218 الی 13/30 ، 16 الی 218 الی 13/30 ، 16 الی 218 الی 13/30 ، 16 الی 2116 الی 20

گروه محصولات فروشگاه

  • cloth

    پوشاک