فروشگاه رفاه

کرمان – شهر بابک – مواد غذایی سبزی

اطلاعات تماس :

هفده شهریور
هفده شهریور
شهربابک
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: كرمان - شهر بابك - خيابان وليعصر - بلوار معلم -مواد غذايي سبزي 3434112234

تلفن: 34112234 034

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی