فروشگاه رفاه

کرمان – شهداد – سوپر مارکت ثامن الحجج

اطلاعات تماس :

شهداد
شهداد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: كرمان - شهداد- خيابان طالقاني - نبش طالقاني 3 - روبروي داروخانه - سوپر ماركت ثامن الحجج -3433750341

تلفن: 33750341 034