فروشگاه رفاه

کرمانشاه-کرمانشاه-رفاه کاشانی

اطلاعات تماس :

کرمانشاه
کرمانشاه
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: کرمانشاه-کرمانشاه-میدان کاشانی خیابان فرعی روبروی اداره کار-رفاه کاشانی(08)

تلفن: 94 - 37295792 083

فکس: 37295794 083

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8.30 الی 228.30 الی 228.30 الی 228.30 الی 228.30 الی 228.30 الی 229 الی 22

امکانات جانبی فروشگاه

 • atm

  دستگاه خود پرداز

 • toilet

  سرویس بهداشتی

 • clinic

  کمک های اولیه

گروه محصولات فروشگاه

 • shampoo

  آرایشی و بهداشتی

 • food

  مواد غذایی