فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – گالری مبل لمکده

اطلاعات تماس :

بلوار شريعتی
بلوار شريعتی
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان شريعتي جنب حسينيه اعظم

تلفن: 5 - 33333324 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 20تعطيل