فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – چلوکبابی شاندیز

اطلاعات تماس :

خیابان ملت
خیابان ملت
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان ملت ميدان امام حسين (ع) جنب فروشگاه زنجيره اي رفاه

تلفن: 32227297 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری12 الي 16 و 19 الي 2312 الي 16 و 19 الي 2312 الي 16 و 19 الي 2312 الي 16 و 19 الي 2312 الي 16 و 19 الي 2312 الي 16 و 19 الي 2312 الي 16 و 19 الي 23