فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه چینی و بلورجات پردیس

اطلاعات تماس :

بلوار مدرس
بلوار مدرس
بروجن
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري بروجن بلوار مدرس مجتمع تجاري نور واحد 5

تلفن: 34234850 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16 الي 20.309 الي 13.30 و 16 الي 20.309 الي 13.30 و 16 الي 20.309 الي 13.30 و 16 الي 20.309 الي 13.30 و 16 الي 20.309 الي 13.30 و 16 الي 20.30تعطيل