فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه پوشاک مردانه جامعه

اطلاعات تماس :

خیابان ملت
خیابان ملت
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان ملت چهارراه بازار جنب بانك تجارت

تلفن: 32229502 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9.30 الي 13 و 16 الي 229.30 الي 13 و 16 الي 229.30 الي 13 و 16 الي 229.30 الي 13 و 16 الي 229.30 الي 13 و 16 الي 229.30 الي 13 و 16 الي 229.30 الي 13 و 16 الي 22