فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه پوشاک مردانه آریا

اطلاعات تماس :

سینما بهمن
خیابان سعدی
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان فردوسي روبروي سينما بهمن

تلفن: 32261921 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 13.30 و 16 الي 208 الي 13.30 و 16 الي 208 الي 13.30 و 16 الي 208 الي 13.30 و 16 الي 208 الي 13.30 و 16 الي 208 الي 13.30 و 16 الي 208 الي 13.30 و 16 الي 20