فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه پوشاک خانواده بهرامی

اطلاعات تماس :

شهید بهشتی
شهید بهشتی
فارسان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري فارسان خيابان شهيد بهشتي روبروي كلينيك

تلفن: 33226556 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 209 الي 13 و 15 الي 20