فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه کامپیوتر مایکروسافت

اطلاعات تماس :

خیابان امام خمینی
خیابان امام خمینی
فارسان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري فارسان بلوار امام خميني (ره) روبروي بانك ملن نبش كوچه شهيد اميريان

تلفن: 33232424 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 13 و 15 الي 208 الي 13 و 15 الي 208 الي 13 و 15 الي 208 الي 13 و 15 الي 208 الي 13 و 15 الي 208 الي 13 و 15 الي 208 الي 13 و 15 الي 20