فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه فرش ساوین

اطلاعات تماس :

بلوار شهید باهنر
بلوار شهید باهنر
اردل
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري اردل تقاطع خيابان شهيد بهشتي و شهيد باهنر

تلفن: 34342421 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 13.30 و 16 الي 219 الي 13.30 و 16 الي 219 الي 13.30 و 16 الي 219 الي 13.30 و 16 الي 219 الي 13.30 و 16 الي 219 الي 13.30 و 16 الي 21تعطيل