فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – فروشگاه فرش خسروی

اطلاعات تماس :

بلوار شهید بهشتی
بلوار شهید بهشتی
اردل
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري اردل خيابان شهيد بهشتي چهار راه تأمين اجتماعي

تلفن: 34344822 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 228 الي 228 الي 228 الي 228 الي 228 الي 22تعطيل