فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – رستوران قصر

اطلاعات تماس :

آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان آيت الله كاشاني روبروي دانشگاه علوم پزشكي

تلفن: 6 - 33337005 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 15.30 و 19.30 و 239 الي 15.30 و 19.30 و 239 الي 15.30 و 19.30 و 239 الي 15.30 و 19.30 و 239 الي 15.30 و 19.30 و 239 الي 15.30 و 19.30 و 239 الي 15.30 و 19.30 و 23