فروشگاه رفاه

چهار محال و بختیاری – دندانپزشکی دکتر رحیمی

اطلاعات تماس :

خیابان 12 محرم
خیابان 12 محرم
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهار محال و بختياري شهركرد خيابان دوازده محرم طبقه فوقاني مجتمع زيتون

تلفن: 32261444 038

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الي 12 و 16 الي 209 الي 12 و 16 الي 209 الي 12 و 16 الي 209 الي 12 و 16 الي 209 الي 12 و 16 الي 20تعطيلتعطيل