فروشگاه رفاه

چهار محال وبختیاری – شهرکرد – فروشگاه فرش پازیریک

اطلاعات تماس :

خیابان باهنر
خیابان باهنر
شهركرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: چهارمحال شهركرد اردل بلوار باهنر پايين تر از كانون 3834342696

تلفن: 3432696 038

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي