فروشگاه رفاه

هرمزگان – میناب – میوه فروشی رضوانی

اطلاعات تماس :

بلوار امام خیمنی (ره)
بلوار امام خیمنی (ره)
میناب
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: هرمزگان - ميناب - بلوار امام خميني - روبروي ارشاد - ميوه فروشي رضواني762224459

تلفن: 2224459 076

گروه محصولات فروشگاه

  • میوه فروشی