فروشگاه رفاه

هرمزگان – بندرعباس – فروشگاه شهید تندگویان

اطلاعات تماس :

تازیان
تازیان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: روستاي تازيان شهرك مرواريد

تلفن: 32580901 076

فکس: 32580900 076

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 12:30 - 16:30 الي 218 الي 12:30 - 16:30 الي 218 الي 12:30 - 16:30 الي 218 الي 12:30 - 16:30 الي 218 الي 12:30 - 16:30 الي 218 الي 12:30 - 16:30 الي 2116:30 الي 21

گروه محصولات فروشگاه

  • shampoo

    آرایشی و بهداشتی

  • food

    غذايي و آشاميدني

  • food

    مواد غذایی