فروشگاه رفاه

هرمزگان – بشاگرد – سردشت – فروشگاه رحیمی

اطلاعات تماس :

سردشت بشاگرد
سردشت بشاگرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: سردشت جنب اداره پست

تلفن: 09173651022

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 12:30 - 16 الي 20:308 الي 12:30 - 16 الي 20:308 الي 12:30 - 16 الي 20:308 الي 12:30 - 16 الي 20:308 الي 12:30 - 16 الي 20:308 الي 12:30 - 16 الي 20:308 الي 12:30 - 16 الي 20:30

گروه محصولات فروشگاه

  • فروشگاه