فروشگاه رفاه

هرمزگان – بستک – فروشگاه برادران برلس

اطلاعات تماس :

بستک
بستک
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: روبروي بيمارستان فكري

تلفن: 09171644031 076

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 12:30 - 16 الي 218 الي 12:30 - 16 الي 218 الي 12:30 - 16 الي 218 الي 12:30 - 16 الي 218 الي 12:30 - 16 الي 218 الي 12:30 - 16 الي 2116 الي 20:30

گروه محصولات فروشگاه

  • فروشگاه