فروشگاه رفاه

مرکزی – ساوه – فروشگاه مطهری شعبه۱

اطلاعات تماس :

ساوه
ساوه
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: مركزي - ساوه - خيابان مطهري مطهري 3.1

تلفن: 42218737 086

فکس: 42218737 086

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 229 الي 13/30 - 16 الي 22

امکانات جانبی فروشگاه

  • toilet

    سرویس بهداشتی

گروه محصولات فروشگاه

  • shampoo

    آرایشی و بهداشتی

  • food

    غذايي و آشاميدني