فروشگاه رفاه

مرکزی – زرندیه – فروشگاه شهدای مامونیه

اطلاعات تماس :

مأمونیه
مأمونیه
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: مامونيه زرنديه نرسيده به ميدان امام

تلفن: 455263345 086

فکس: 45526345 086

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 228 الي 13/30 - 15/30 الي 229 الي 13/30 - 16 الي 22

امکانات جانبی فروشگاه

  • toilet

    سرویس بهداشتی

گروه محصولات فروشگاه

  • shampoo

    آرایشی و بهداشتی

  • food

    غذايي و آشاميدني