فروشگاه رفاه

مرکزی – اراک – رستوران ملل

اطلاعات تماس :

دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه
اراک
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: مركزي اراك شهر صنعتي ميدان پامچال 8633139370

تلفن: 33139370 086

گروه محصولات فروشگاه

  • غذای گرم