فروشگاه رفاه

مازندران – ساری – فروشگاه گوشت بابایی

اطلاعات تماس :

آزادی
آزادی
ساری
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: مازندران ساري بلوار آزادي روبروي پارك آفتاب فروشگاه گوشت بابايي 1133363311

تلفن: 33363311 011

گروه محصولات فروشگاه

  • قصابی