فروشگاه رفاه

لرستان _ کوهدشت _ مجتمع فنی مهندسی پردازشگران کامپیوتر

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ کوهدشت _ خیابان مالک اشتر _ روبروی شهرداری _ مجتمع فنی مهندسی پردازشگران کامپیوتر

تلفن: 36222367 _ 09169853691 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم اداری و کامپیوتر