فروشگاه رفاه

لرستان _ کوهدشت _ لوازم خانگی سیفی گله دار

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ خرم آباد _ کوهدشت _ خیابان رهبر _ میدان شهداء _ فروشگاه لوازم خانگی سیفی

تلفن: 36244629 _ 09123224859 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 21مشخص نشده است

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي