فروشگاه رفاه

لرستان _ پلدختر _ گالری فرش مدرن

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ پلدختر _ خیابان 7 تیر _ گالری فرش مدرن

تلفن: 4227998 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي