فروشگاه رفاه

لرستان _ پلدختر _ لوازم خانگی جودکی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ پلدختر _ خیابان 7 تیر _ پایین تر از فرمانداری _ لوازم خانگی جودکی

تلفن: 4227960 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي