فروشگاه رفاه

لرستان _ فیروز آباد _‌مواد غذایی نعمتی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ فیروزآباد _ خیابان امام خمینی _ روبروی آموزش و پرورش _‌مواد غذایی نعمتی

تلفن: 09163608440 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی