فروشگاه رفاه

لرستان _ رومشگان چغابل _ لوازم خانگی قائم

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ رومشگان چغابل _ خیابان امام _‌ لوازم خانگی قائم

تلفن: 4227998 - 09166976958 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي