فروشگاه رفاه

لرستان _ رومشگان چغابل _ فروشگاه لوازم خانگی برادران مهری

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ رومشگان چغابل _ میدان امام _ پاساژ همتی _ فروشگاه لوازم خانگی برادران مهری

تلفن: 36523747 - 09166676189 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي