فروشگاه رفاه

لرستان _ رومشگان چغابل _‌ فروشگاه مواد غذایی عزیزی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ رومشگان چغابل _ خیابان امام _ فروشگاه موادغذایی عزیزی

تلفن: 6524532 - 09166632051 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی