فروشگاه رفاه

لرستان _ بروجرد _ فروشگاه شهید بروجرد

اطلاعات تماس :

بروجرد
بروجرد
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ بروجرد _ خیابان مدرس شرقی _ بعداز پل _ جنب کتابخانه شهید باهنر _‌ فروشگاه رفاه زاگرس 2

تلفن: 42507657 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    غذايي و آشاميدني

  • فروشگاه

  • food

    مواد غذایی