فروشگاه رفاه

لرستان _ الیگودرز _ مرکز کامپیوتر هادی رایانه

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ الیگودرز _ خیابان ولیعصر شمالی _ روبروی تعاونی مصرف فرهنگیان _ مرکز کامپیوتر هادی رایانه

تلفن: 42230811 - 09166641629 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم اداری و کامپیوتر