فروشگاه رفاه

لرستان _ الشتر _ مواد غذایی دهنویی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ الشتر _ خیابان امام _ روبروی دفتر سیر و سفر _ مواد غذایی دهنویی

تلفن: 35224082 - 09163631309 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی