فروشگاه رفاه

لرستان _ الشتر _ مبل فرهنگ

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ الشتر _ خیابان آیت الله بروجردی _ روبروی آموزش و پرورش _ مبل فرهنگ

تلفن: 35229293 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي