فروشگاه رفاه

لرستان _ الشتر _‌فروشگاه مواد غذایی لروند

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان - الشتر _ خیابا ن آیت الله بروجردی _‌فروشگاه مواد غذایی لروند

تلفن: 32529938 - 09161591665 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی