فروشگاه رفاه

لرستان – نورآباد – فروشگاه لوازم خانگی جهانیان

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ نورآباد _ بلوار شهید بهشتی _ جنب اداره آموزش و پرورش _ فروشگاه لوازم خانگی جهانیان

تلفن: 37231251 - 09123197506 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30 _ 16 الی 218 الی 12:30

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي