فروشگاه رفاه

لرستان – خرم آباد – پارچه فروشی

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ خرم آباد _ سبزه میدان _ روبروی پاساژ قائم _ پارچه فروشی رزاقی

تلفن: 2207215 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • پوشاك و منسوجات