فروشگاه رفاه

لرستان – خرم آباد – لوازم خانگی کشوری

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ خرم آباد _ سبزه میدان _ سه راه دانشگاه _ روبروی سینما استقلال _ لوازم خانگی کشوری

تلفن: 09161610157 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری10 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 2110 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • لوازم خانگي