فروشگاه رفاه

لرستان – خرم آباد – قالی سلیمان

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ خرم آباد _ چهار راه فرهنگ _ قالی سلیمان

تلفن: 2212374 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری9 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 219 الی 13 - 16 الی 21تعطیل

گروه محصولات فروشگاه

  • پوشاك و منسوجات