فروشگاه رفاه

لرستان – خرم آباد – شیرینی سرای سی تو

اطلاعات تماس :

لرستان
ایران

اطلاعات تماس :

آدرس: لرستان _ خرم آباد _ خیابان انقلاب _ نبش کوچه 6 آراسته _ شیرینی سرای سی تو

تلفن: 09163679974 066

ساعت کاری

روز هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت کاری8 الی 238 الی 238 الی 238 الی 238 الی 238 الی 238 الی 23

گروه محصولات فروشگاه

  • food

    مواد غذایی